Privacy statement

Ons Privacy statement

Inleiding

Present Movement, gevestigd aan Thorbeckelaan 2, 2805 CA in Gouda heeft als kernactiviteit het faciliteren en organiseren van activiteiten, te noemen: lessen yoga, Pilates, tai chi en meditatie, en mindfulnesstrainingen, en overige aanverwante lessen, trainingen en workshops.

Bij deze activiteit verwerken we een veelheid van persoonsgegevens.

We zijn ervoor verantwoordelijk om je persoonsgegevens zo goed mogelijk beschermen. We moeten daarbij voldoen aan de eisen van de privacyregelgeving. We willen o.a. transparant zijn over het soort gegevens, dat wij verwerken, de doelen voor de verwerking, met wie we gegevens delen en welke rechten je hebt ten aanzien van je eigen gegevens. In dit Privacy-statement informeren we je hierover.

Soorten gegevens

 Wij verwerken (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van jou:

 • contactgegevens, zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, en e-mailadres;
 • leeftijd en geslacht;
 • rekeningnummer voor automatische incasso voor abonnement;
 • eventuele blessures en fysieke of mentale beperkingen om de lessen en trainingen te kunnen volgen, zodat we een veilige les kunnen geven.

Doelen van de verwerking van onze gegevens

 • Wij verwerken jouw persoonsgegevens gericht op o.a. de volgende activiteiten:
 • Het kunnen geven van veilige en verantwoorde lessen, trainingen en workshops;
 • bij calamiteiten, zodat wij weten wie wij moeten informeren;
 • het innen van het lesgeld via automatische incasso voor abonnementen;
 • het voeren van een administratie;
 • het versturen van nieuwsbrieven of informatie van specifieke aard.
 • De mogelijkheid voor het boeken door jullie van lessen, trainingen en workshops via een online boekingssysteem, om een plek in de les, training of workshop te reserveren.

Rechtsgronden voor verwerking van gegevens

 • Wij gebruiken tenminste de volgende gronden voor de verwerking van jouw persoonsgegevens:
 • de uitdrukkelijke toestemming die je hebt gegeven om gegevens te verwerken voor specifieke doeleinden. Deze toestemming kan je altijd weer intrekken;
 • voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen in het kader van onze activiteiten of die van een derde. Wij maken hierbij steeds de afweging tussen jouw belangen en die van ons. Ons belang, het zorgvuldig uitvoeren van het lidmaatschap tussen jou en Pesent Movement staat voorop. Mochten er andere belangen gelden, die mogelijk ten nadele kunnen zijn voor jouw privacy, dan zullen wij dit vooraf met jou bespreken en ben jij hierin bepalend en doorslaggevend.

Opslag en bewaartermijn van persoonsgegevens

 • Wij bewaren jouw persoonsgegevens alleen zolang en voor zover we deze nodig hebben. Gegevens die we noodzakelijkerwijs nodig hebben bewaren we in ieder geval gedurende de looptijd van het lidmaatschap of de overeenkomst.
 • Als het lidmaatschap of de overeenkomst eindigt, dan bewaren wij de gegevens gedurende de wettelijke bewaartermijnen die voor ons gelden.
 • Als de overeenkomst of lidmaatschap eindigt kun je zelf je gegevens uit momoyoga verwijderen.
  Informatie, wijziging en bezwaar
 • Je hebt specifieke rechten ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens.
 • Dat geldt zeker ook voor de volgende onderwerpen:
 • of wij jouw persoonsgegevens verwerken;
 • de manier waarop wij jouw persoonsgegevens verwerken;
 • inzage in de persoonsgegevens die wij van jou verwerken;
 • bezwaren tegen het verwerken van jouw persoonsgegevens;
 • aanpassing van jouw persoonsgegevens als deze (mogelijk) onjuist zijn verwerkt;
 • beperking van jouw persoonsgegevens;
 • verwijdering (wissen) van jouw persoonsgegevens;
 • overdracht van jouw persoonsgegevens aan jezelf of aan een andere organisatie uitsluitend op jouw verzoek;
 • vragen over de inhoud van dit Privacy statement.
 • Het kan zijn dat we niet in alle gevallen tegemoet kunnen komen aan een verzoek. Als dit het geval is zullen we je dit gemotiveerd laten weten.

  Beveiliging van jouw gegevens
 • Wij hebben adequate technische en organisatorische maatregelen getroffen om jouw persoonsgegevens te beveiligen.

Verstrekken van gegevens aan derden

 • Wij verstrekken jouw persoonsgegevens niet zomaar aan anderen. Dat mogen we wel doen als je ons daarvoor toestemming hebt gegeven, als we daartoe verplicht zijn op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak, of als zo’n verstrekking ten dienste staat van onze doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens.
 • Voor de uitvoering van onze bedrijfsvoering en afhankelijk van de verleende diensten verstrekken wij jouw persoonsgegevens mogelijk wel aan de volgende personen of partijen:
 • personen en instanties die op grond van een wettelijke verplichting geïnformeerd moeten worden;
 • externe partijen die gegevens onder onze zeggenschap en verantwoordelijkheid verwerken, zoals onze ICT-­dienstverlener en/of externe administratiekantoor;
 • het online boekingssysteem.
 • Externen partijen die de persoonsgegevens onder onze verantwoordelijkheid verwerken, doen dit uitsluitend voor doelen en onder voorwaarden die wij met hen hebben afgesproken. Dit leggen we vast in schriftelijke verwerkersovereenkomsten.Wijzigingen van de Privacy statement
 • Het kan voorkomen dat we dit Privacy statement in de toekomst wijzigen. Op onze website vind je steeds het meest actuele statement.Klachtrecht
 • Ben je het niet eens met de wijze waarop wij jouw persoonsgegevens verwerken of omgaan met jouw rechten als lid? Neem dan in ieder geval contact met ons op.
 • Je kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Kijk daarvoor op autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Privacy op deze website

Bescherming van persoonsgegevens

Tijdens een bezoek aan onze website worden de gegevens over het aantal geopende bladzijden, de termijnen en de duur van het bezoek automatisch geregistreerd en vastgelegd. Deze gegevens dienen uitsluitend voor statistische doeleinden, om de kwaliteit van de site, de inhoud en het aanbod aan te vullen en te kunnen verbeteren. Deze gegevens hebben geen betrekking op personen.

Het inzetten van Cookies

Wij zetten op onze webpagina Cookies in. Cookies zijn kleine gegevens met configuratieinformaties, die door uw browser op de harde schijf opgeslagen worden. Deze aanwijzingen beschikken over informatie, welke pagina’s en producten op onze pagina’s u bezocht heeft en helpen ons de frequentie en het aantal gebruikers op onze pagina vast te stellen en het gebruiksgemak van het aanbod aan produkten te verhogen. Cookies maken het in géén geval mogelijk uw persoongegevens uit uw pc zoals naam, e-mail, adres e.a.. over te nemen.

In “Cookies” verzamelen wij informatie zoals bijv. User ID (gebruikersherkenning).

Gebruik maken van de website is natuurlijk ook mogelijk zonder Cookies. Over het algemeen zijn de browsers zo ingesteld, dat Cookies automatisch geaccepteerd worden. U heeft de keuze, uw browser zo in te stellen, dat hij Cookies automatisch aanneemt, niet aanneemt of u op deze attent maakt.

Verklaring voor de bescherming van persoonsgegevens

Present Movement verplicht zich aan de bovengenoemde punten met betrekking tot de bescherming van de persoonsgegevens zoals beschreven te houden. Door gebruik te maken van onze webpagina accepteert u dat Present Movement gebruik maakt van uw gegevens. In het geval van veranderingen van de gebruikswijze, worden deze veranderingen op onze website bekend gemaakt, om u hierover te informeren, welke informatie verzameld wordt, op welke wijze, onder welke voorwaarden en voor welke doeleinden deze gegevens gebruikt worden.

mei 2018, Present Movement